Välkommen

Jag heter Viveka Siesjö och är legitimerad psykoterapeut med mottagning på Lilla Nygatan 3 i Malmö. Jag arbetar främst  med individuell psykoterapi men tar även emot par.

Psykoterapi

Varför man söker psykoterapi kan ha olika orsaker. Ibland kan det vara svårt att formulera vad problemet är.  Det kan bland annat handla om ångest, nedstämdhet, relationsproblem eller att man har svårt att ta sig ur negativa tankemönster.

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk psykoterapimetod som heter ISTDP ( Intensive Short Term Psychodynamic Psychotherapy) Det är en s.k. affektfokuserad terapi som har sin grund och teoretisk förankring i  anknytningsteori och affektteori.

Om du är intresserad av att påbörja terapi så når du mig antingen via mail eller telefon. Jag brukar svara inom 24 h.

vsiesjo@gmail.com, 0732088168

0.jpg